…across logistics
Cargo Prague

www.xcargo.sk


Zberná služba a dokládková preprava

Zberná služba (Groupage) je systém prepravy kusových zásielok (tj. zásielok menšieho objemu a hmotnosti, ktoré celkom nevyplnia dopravný prostriedok). Sústredením viacerých zásielok do podobných destinácií na jednom zbernom mieste, ich hromadným odoslaním do zberného miesta cieľovej destinácie a ich následným doručením konečnému príjemcovi umožňuje zberná služba ponúknuť zaujímavú cenu pri dodržaní krátkych dodacích termínov. Veľkosť zásielky pritom nie je  obmedzená ani hmotnosťou ani rozmerom. Zásielky sú poistené našou poistkou zodpovednosti zasielateľa, v prípade potreby Vám zásielku pripoistíme proti všetkým rizikám.

Expresná preprava – pokiaľ je Vašou prioritou najrýchlejšia preprava zásielky na miesto určenia, zaistíme pre Vás samostatné vozidlo zodpovedajúcej veľkosti.

Cargo Prague - Evropa

Pravidelné zberné linky Skupiny CARGO doručia Vaše zásielky do/zo všetkých Evrópských destinácií. 

Výhody zbernej služby

  • preprava kusových zásielok ľubovoľnej hmotnosti aj rozmerov
  • nižšia cena

Obmedzenia zbernej služby

V rámci  zbernej služby nie je možné prepravovať:

  • živé zvieratá
  • veci, ktoré majú mimoriadnu kultúrnu alebo umeleckú hodnotu
  • veci, ktoré podľa platných predpisov alebo s ohľadom na ich povahu nie je možné prepravovať spoločne s inými zásielkami
  • voľne ložené hromadné substráty

Ak sa  chcete o našich možnostiach a cenách dozvedieť viac, zavolajte nám, alebo prejdite na stránku dopyt. Naši zamestnanci se Vám budú maximálne venovať.


Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO