• Informácie: info@xcargo.sk
  • Kancelária: Drieňová 34, 821 02, Bratislava

CESTNÁ PREPRAVA


Toto pole ponechte prázdné
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.

Navrhneme a zabezpečíme pre Vás vždy najoptimálnejšie riešenie cestnej prepravy tovaru po Slovensku a Európe. Vieme prepraviť akúkoľvek Vašu zásielku, bez ohľadu na spôsob jej balenia a nárokov na prepravu. Rešpektujeme Vaše priania a špecifikácie jednotlivých zásielok a naše služby Vám dôsledne prispôsobíme.

XCargo s. r. o. je špecialista na medzinárodnú kamiónovú prepravu. Záleží nám na Vašich zásielkach a preto, ak potrebujete presunúť tovar na domácom trhu alebo do celej Európy, radi Vám nájdeme priestor na jednom z našich kamiónov.

Samozrejmosťou pre našu spoločnosť je bezpečná preprava Vašich zásielok. Preto vozidlá požívané na akékoľvek prepravy sú šetrné k životnému prostrediu a sú vybavené nevyhnutne základnou výbavou. Medzi základnú výbavu považujeme gurtne, ochranné rohy , protišmykové podložky. Takisto šoféri disponujú dostatočnými vedomosťami o bezpečnosti.

Typy
CESTNEJ PREPRAVY


Medzinárodná kamiónová doprava

Zaistíme prepravu exportnú ako aj importnú. Ak je potrebné, zásielka bude colne odbavená. Zabezpečujeme taktiež prepravy v rámci únie.

Vnútroštátna kamiónová doprava

Spoľahlivá doprava v rámci celej Slovenskej republiky.

Nadrozmerná preprava

Pokiaľ zásielka prekračuje rozmerové, alebo váhové limity určené predpismi, sme schopní vytvoriť komplexné riešenie prepravy. To zahŕňa rôzne povolenia, presné trasovanie a výber vhodného vozidla.

Výbava
PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV


  • Vozidlá disponujú výbavou ADR pre prepravu nebezpečného tovaru
  • Mulda na prepravu zvitkov
  • Certifikácia TIR na prepravu v režime Carnet TIR

Výhody nákladnej cestnej dopravy

Využite naše dlhodobé skúsenosti v odbore – mnoho spokojných a stálych zákazníkov. Referencie sú zverejnené v samostatnej sekcii.

Potrebujete prepraviť ťažký a nadrozmerný náklad? Pre nás – našich špeditérov to nie je žiadny problém. Prepravu takejto zásielky dokážeme zorganizovať, ale nezaobídeme sa bez presných rozmerov zásielky a taktiež času na vybavenie všetkých potrebných povolení.

Poistenie zásielky – pre všetky zásielky zaručujeme, že sú po celú dobu prepravy poistené základným poistením zodpovednosti medzinárodného dopravcu. Všetkým zákazníkom môžeme na vyžiadanie zaistiť poistenie „all risk“ , ktoré kryje všetky riziká.

Mraziarenské, chladiarenské prepravy – určené k preprave mrazeného/chladeného tovaru, čiže tovaru rýchle podliehajúceho skaze (spravidla potraviny, výnimočne priemyselný tovar či lieky) alebo tovar vysokej hodnoty. Na prepravu tovaru menších rozmerov a hmotnosti Vám môžeme ponúknuť dodávkové vozidlá, vybavené chladiacimi agregátmi.

Ponuka
PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV


Typ služby Popis služby
Plachtové návesy Dĺžka 13,6m, výška až 3m, určené na prepravu bežného, baleného tovaru bez požiadavky na kontrolu a riadenie teploty.
Veľkoobjemové súpravy Dĺžka obvykle 7,7+7,7m, výška až 3m, určené predovšetkým k preprave baleného tovaru väčšieho objemu s nižšou hmotnosťou.
Chladiarenské návesy Dĺžka 13,4m, výška až 2,6m, určené na prepravu mrazeného/chladeného tovaru, čiže tovaru rýchle podliehajúceho skaze alebo tovar vysokej hodnoty.
Sklápacie návesy Dĺžka a objem podľa typu prepravovaného materiálu, určené na prepravu voľne loženého (sypkého) tovaru.
Zaslať dopyt

DOPLNKOVÉ SLUŽBY


CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo