• Informácie: info@xcargo.sk
  • Kancelária: Drieňová 34, 821 02, Bratislava

POISTENIE


Každá manipulácia s akoukoľvek zásielkou predstavuje určité riziko jej poškodenia, čo platí aj v cestnej preprave. Medzinárodná cestná preprava tovaru sa riadi dohovorom CMR. Tu je definovaná obmedzená zodpovednosť dopravcu za škodu spôsobenú na zásielke čiastkou 8,33 XDR za 1kg zásielky. Z uvedeného vzorca vyplýva, že v nevýhode sú hodnotné zásielky s nízkou hmotnosťou ako napr. elektronika, niektoré stroje, potraviny atď. Pre lepšiu orientáciu je priložená kalkulačka na výpočet hodnoty poistenia vašej zásielky.

Kalkulačka zodpovednosti dopravcu podľa CMR

CZK

kg


Pre širší rozsah poistnej ochrany odporúčame našim zákazníkom uzavrieť pripoistenie prepravovaných zásielok. V prípade záujmu o pripoistenie nás prosím kontaktujte.

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo
Toto pole ponechte prázdné
Ochrana osobných údajov
Vyplňte prosím všetky polia formulára
Ďakujeme, Váš odkaz bol odoslaný.