…across logistics
Cargo Prague

www.xcargo.sk


Colné služby

colne-sluzby-1024x376
Colné služby sú  jednou z mnohých súčastí zasielateľských služieb, ktoré spoločnosť XCARGO s.r.o. ako člen Skupiny Cargo svojim zákazníkom ponúka. Na základe požiadaviek klienta sme schopní zaistiť rýchle a kvalitné colné odbavenie na mnoha miestach v Slovenskej a Českej republike.

Colné služby zahrňujú:

  • vykonávanie colných operácií v exportnom-importnom režime
  • vybavovanie a vystavovanie colných dokumentov – JSD, JSDd, VDD, VDDd, DCH, DCHd, T1, T2 a ostatných dokladov predkladaných v colnom konaní
  • zastupovanie v colnom konaní
  • zaistenie colného dlhu
  • neutralizácia zásielok, colná príprava pre reexport
  • vystavovanie T1 – tranzitný dokument pre režim spoločného tranzitu
  • uskladňovanie v colnom sklade
  • poradenstvo v oblasti colnej problematiky

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO