…across logistics
Cargo Prague

www.xcargo.sk


Životné prostredie

Životní prostředí

Skupina Cargo, ktorej členom je aj naša spoločnosť XCARGO,  si uvedomuje negatívny dopad svojej podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Osud našej planéty nám nie je ľahostajný, preto sme se zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:

  • Maximálne vyťažujeme vozidlá
  • Minimalizujeme prejazdy vozidiel
  • Prednostne využívame vozidlá s nižšími emisiami
  • Aktívne podporujeme ekologické spôsoby prepravy (železničná, multimodálna, vodná)
  • Netlačíme zbytočne
  • Nainštalovali sme úsporné svietidlá
  • Využívame úsporné režimy techniky
  • Triedime odpad
  • Šetríme vodou

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO