…across logistics
Cargo Prague

www.xcargo.sk


Železničná preprava

XCARGO železničná preprava
Železničná preprava predstavuje flexibilné a ekologické riešenie pri  preprave veľkého množstva tovaru na dlhé vzdialenosti- či už potrebujete samostatný vozeň, skupinu vozňov alebo ucelený vlak. V oblasti železničnej prepravy Vám ponúkame nasledujúce služby:

  • Prepravy zásielok v jednotlivých vozňoch, skupinách vozňov , v ucelených vlakoch
  • Preprava nebezpečného tovaru (okrem tovarov RID / ADR tried 1, 6.2, 7)
  • Preprava nadrozmerných zásielok (PLM)
  • Prekládka zo široko-rozchodných vozňov do vozňov s úzkym rozchodom
  • Efektívne colné odbavenie
  • Odborné poradenstvo a konzultácie
  • Optimalizácia prepravnej siete

 


Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO