…across logistics
Cargo Prague

www.xcargo.sk


Sociálna zodpovednosť

 • Sociální odpovědnostDodržiavame a podporujeme základné ľudské práva
 • Poskytujeme rovnaké príležitosti a odmietame rodovú, rasovú a náboženskú diskrimináciu
 • Bojujeme proti korupcii
 • Dodržiavame pravidlá hospodárskej súťaže
 • Podporujeme pracovné schopnosti a zručnosti zamestnancov a prispievame k trvalému zvyšovaniu ich kvalifikácie
 • Zamestnancov odmeňujeme na základe transparentných pravidiel
 • Dbáme na bezpečnosť práce a zdravia zamestnancov
 • Vytvárame dôstojné pracovné podmienky
 • Podporujeme individuálnu angažovanosť a zodpovednosť
 • Informujeme zamestnancov o firemných aktivitách a dosiahnutých výsledkoch
 • Konáme sociálne zodpovedným spôsobom
 • Podporujeme sociálny dialóg
 • Zakladáme si na dobrej povesti a dodržovaní etických noriem

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO